UMWIHERERO W’ABAGIZE URUBUGA NGISHWANAMA RW’INARARIBONYE Z’ U RWANDA

Guhera taliki ya 12/09/2022, Abagize Urubuga Ngishwanama rw’Inararibonye z’ U Rwanda bari mu mwiherero wo kugena imirongo migari REAF izagenderaho mu myaka itanu (5) iri imbere.